Varietas Bima 18


SK :
Tahun : 2013
Tetua :
Rataan Hasil :
Asal : Persilangan antara galur murni CML421 sebagai tetua betina dengan galur murni Nei9008P sebagai jantan (CML421x Nei9008P)
Pemulia : Aviv A, Amin Nur dan M.Idris
Keterangan :
Stok Benih BS :
//