Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan merupakan publikasi yang memuat makalah ilmiah primer hasil penelitian tanaman pangan (padi dan palawija). Redaksi menerima makalah dari peneliti Puslitbang Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), maupun perguruan tinggi. Makalah yang dikirimkan hendaknya sudah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi masing-masing. Ketentuan penulis makalah untuk dapat dimuat dijurnal ini tertera dalam "Petunjuk Bagi Penulis" di halaman terakhir Jurnal Penelitian Pertanian.

PP06/01

Judul PP0601
Tahun 2022
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 60

PP05/01

Judul pp0501
Tahun 2021
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 90

PP05/02

Judul pp0502
Tahun 2021
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 80

PP05/03

Judul PP0503
Tahun 2021
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 81

PP04/01

Judul pp0401
Tahun 2020
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 62

PP04/02

Judul pp0402
Tahun 2020
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 55

PP04/03

Judul pp0403
Tahun 2020
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 59

PP03/01

Judul Penelitian Pertanian Tanaman Pangan
Tahun 2019
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 52

PP03/01

Judul pp0301
Tahun 2019
Bahasa Indonesia
Penerbit Pusalitbangtan
Halaman 52

PP03/02

Judul pp0302
Tahun 2019
Bahasa Indonesia
Penerbit Puslitbangtan
Halaman 63