Home » KERJASAMA » Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama

Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama

Petunjuk Pelaksanaan dan Panduan Umum bidang kerjasama ini merupakan pedoman kerja dalam melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian, dapat digunakan oleh unit kerja/UPT Badan Litbang Pertanian, maupun sebagai acuan pihak mitra kerjasama.

  • Komoditas Padi
  • //