SK :
Tahun : 2013
Tetua :
Rataan Hasil :
Pemulia : Aviv A, Amin Nur dan M.Idris